האנטישמיות חוגגת

מאמר מתוך: עלון הקודש 10


נס חנוכה


נס חנוכה שכל