top of page

אסון צ'רנוביל המחדל והלקח

מאמר מתוך: עלון הקודש 5


ב-26 באפריל 1986, היה העולם עד לתאונה היקרה בהיסטוריה.

אסון צ'רנוביל הוא האסון היקר ביותר הידוע לנו בהיסטוריה, הוא ידוע כאסון הכלכלי והחברתי הגדול בהיסטוריה המודרנית. 50% משטחה של אוקראינה הזדהם בדרך כזו או אחרת.

למעלה מ-200,000 איש נאלצו להתפנות ולהתיישב מחדש במקום אחר, בעוד ש - 1.7 מיליון בני אדם נפגעו ישירות מהאסון.

מנין ההרוגים המיוחס לאסון צ'רנוביל, כולל אנשים שמתו שנים מאוחר יותר, מסרטן שהתפשט בגופם בעקבות הזיהום, מוערך ב - 125,000.

עלות ניקוי הזיהום, יישוב מחדש של המפונים והפיצוי לנפגעים הוערך בכ - 200 מיליארד דולר, ועלות מקלט פלדה למפעל הגרעיני בצ'רנוביל תעלה 2 מיליארד דולר.

התאונה יוחסה באופן רשמי למפעילים בתחנה, אשר התעלמו מהבירוקרטיה ופעלו בניגוד מוחלט להוראות הבטיחות.


אבל למה לחפש אשמים, בואו נחליט שפשוט האסון קרה מעצמו? על ידי פיצוץ אקראי, או שכמה מולקולות החליטו מעצמם לשלב כוחות ולפרוץ את מנגונני הבטיחות 'ולראות עולם'...

לא רק האסון הזה, כל אסון שקרה, מחפשים אשמים למחדל, למוות ברשלנות, ולהפסד הכספי.

אף אחד לא יגיד שזה קרה לבד, אם זה קרה – אז כנראה שמשהו אחראי על זה.

המחשבה הפשוטה הזו, מתקבלת על כל בר דעת...


באחת מתוכניות הקומדיה בטלויזיה (הלא חינוכית) הישראלית, הכריז השדרן התורן, שהוא לא מאמין באלוקים, כי הוא עם שכל "ישר", והגיוני.

השכל העקום שלו – עקום יותר מהמגדל הנטוי של פיזה (ובאיטלקית: Torre pendente di Pisa) הניצב בפיאצה דיי מיראקולי, בפיזה שבאיטליה. שעד לתחילת שיקומו הגיע קצב הנטייה של המגדל ל-1.2 מ"מ בשנה. והשדרן עם השכל "הישר" שלו מתעקם בכל רגע של חיים הרבה יותר.

אם אותו שדרן עם שכל "ישר" – ילך ברחוב ויקבל סתירה [ואולי כדאי שיקבל, שיתאפס על עצמו], הוא יחשוב שמשהו נתן לו את הסתירה, או שזה קרה לבד???

ועולם נפלא שכזה, עם אין סוף נבראים בחכמה אלוקית נפלאה – כן נברא לבד???

את זה הבין אברהם אבינו בגיל שלש (נדרים דף לב ע"א), ולצערנו יש אנשים שלא מבינים את זה גם בגיל שלושים ושלש...

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Red Blue Modern Breaking News Youtube Thumbnail (1280 × 600 px) (1280 × 300 px) (1280 × 60
SVG1.png

LATEST

NEWS

Be'Ezrat

HaShem

Breaking News Blog(1).png

LATEST NEWS & UPDATES
@BEEZRAT HASHEM

Breaking News Blog.png
bottom of page