אסון צ'רנוביל המחדל והלקח

מאמר מתוך: עלון הקודש 5