top of page

Latest Lectures
From 
Rabbi Efraim Kachlon

ההלכה הרבנית מצווה לשחוט חילוני
22:48

ההלכה הרבנית מצווה לשחוט חילוני

תגובה לסרטון #9 מהסדרה "קצר וקולע" של היהודים המשיחיים, האם ייתכן שהתורה שבעל פה מצווה לשחוט חילוני? והאם עם הארץ הינו כל חילוני מצוי? צפו בשיעור, ומצד אחד תצחקו על בורותם של המיסיונרים המשיחיים בכל הקשור ליהדות, ומנגד, תתעצבנו על השטויות שהם מנסים למכור לכם... קמפיין החגים השנתי שלנו להאכלת לומדי תורה יהודים עניים בארץ ישראל ולקידום האמת של התורה חוזר עם האירוע הגדול ביותר אי פעם: 3000 סיומים בלילה אחד! תרמו היום כדי להרוויח את הזכות של סיום הש"ס וברכת הרבנים המיוחדת לפני יום הדין: http://www.BHSHAS.org ארגון "בעזרת השם" הוא ארגון מיוחד במינו, המשלב תורה, צדקה וחסד במקום אחד, אנו דואגים לרוחניות של עם ישראל בהפצת תורה ויהדות, וגם לגשמיות של עם ישראל ע"י חלוקות חסד של מוצרי מזון או חלוקת מלגות למשפחות נזקקות, אברכים ובני תורה, חד הוריות, יתומים ואלמנות, כדי שלא יחסר להם שום דבר ויוכלו לחגוג את החגים והשבתות, כמו גם סתם יום של חול, בשפע ובשמחה, ועם בטן שבעה ומלאה. עזרו לנו לעזור להם, ותמכו בפרוייקט החסד שלנו בתרומות באתר: http://www.BHDonate.org צפו בסרטון הווידיאו המכיל מסרים וסיפורים מעניינים, מהתורה, מהגמרא ומעשיות חז"ל. גם אם אין באפשרותכם לצפות בווידאו כולו, 5 דקות של צפייה יוסיפו לחייכם נופך מיוחד, ויקשרו אתכם לחיי התורה. מאז העבדות במצרים, בנוסף להבאת הגאולה לעם ישראל, ה' הראה שהוא שליט על הכל, וחוקי הטבע לא מגבילים אותו כי הוא יצרם. הקדוש ברוך הוא מעל לכל דבר, ואנחנו חייבים לחשוב ולזכור את זה ולהודות לו יום יום. בואו והצטרפו לקבוצת "בעזרת השם" ועזרו לנו לפרסם את תורתו הקדושה. הסרט : "תיקון הברית"- הסרט שיזעזע את עולם התורה הסרט החשוב ביותר בהיסטוריה https://youtu.be/e4H0XSiSTeU הפוך לשותף להפצת הסרט התורני והנצרך הזה ועזור לנו להביא את המשיח על ידי מעבר לכתובת www.TikkunHaBrit.LIVE https://www.tikkunhabrit.live/ תפילות לא מספיקות בשביל להתעורר לתיקון הברית. יצרנו את הסרט במטרה להגיע להצלחה בשמירת הברית. בואו לקחת חלק בזה!!! www.BeEzratHaShem.org #תורה #יהדות #הרבאפריםכחלון #יהודים #משיח #נצרות
סעודת הודיה עם רבני וחברי ארגון בעזרת השם
58:05

סעודת הודיה עם רבני וחברי ארגון בעזרת השם

סעודת הודיה בהכרת תודה לרבני י=ועובדי הארגון לאחר יום לימוד השס כולו ביום אחד, דברי תורה וברכה ועוד. קמפיין החגים השנתי שלנו להאכלת לומדי תורה יהודים עניים בארץ ישראל ולקידום האמת של התורה חוזר עם האירוע הגדול ביותר אי פעם: 3000 סיומים בלילה אחד! תרמו היום כדי להרוויח את הזכות של סיום הש"ס וברכת הרבנים המיוחדת לפני יום הדין: http://www.BHSHAS.org ארגון "בעזרת השם" הוא ארגון מיוחד במינו, המשלב תורה, צדקה וחסד במקום אחד, אנו דואגים לרוחניות של עם ישראל בהפצת תורה ויהדות, וגם לגשמיות של עם ישראל ע"י חלוקות חסד של מוצרי מזון או חלוקת מלגות למשפחות נזקקות, אברכים ובני תורה, חד הוריות, יתומים ואלמנות, כדי שלא יחסר להם שום דבר ויוכלו לחגוג את החגים והשבתות, כמו גם סתם יום של חול, בשפע ובשמחה, ועם בטן שבעה ומלאה. עזרו לנו לעזור להם, ותמכו בפרוייקט החסד שלנו בתרומות באתר: http://www.BHDonate.org צפו בסרטון הווידיאו המכיל מסרים וסיפורים מעניינים, מהתורה, מהגמרא ומעשיות חז"ל. גם אם אין באפשרותכם לצפות בווידאו כולו, 5 דקות של צפייה יוסיפו לחייכם נופך מיוחד, ויקשרו אתכם לחיי התורה. מאז העבדות במצרים, בנוסף להבאת הגאולה לעם ישראל, ה' הראה שהוא שליט על הכל, וחוקי הטבע לא מגבילים אותו כי הוא יצרם. הקדוש ברוך הוא מעל לכל דבר, ואנחנו חייבים לחשוב ולזכור את זה ולהודות לו יום יום. בואו והצטרפו לקבוצת "בעזרת השם" ועזרו לנו לפרסם את תורתו הקדושה. הסרט : "תיקון הברית"- הסרט שיזעזע את עולם התורה הסרט החשוב ביותר בהיסטוריה https://youtu.be/e4H0XSiSTeU הפוך לשותף להפצת הסרט התורני והנצרך הזה ועזור לנו להביא את המשיח על ידי מעבר לכתובת www.TikkunHaBrit.LIVE https://www.tikkunhabrit.live/ תפילות לא מספיקות בשביל להתעורר לתיקון הברית. יצרנו את הסרט במטרה להגיע להצלחה בשמירת הברית. בואו לקחת חלק בזה!!! www.BeEzratHaShem.org #תורה #יהדות #הרבאפריםכחלון #הרבירוןראובן #הרבשלמהשרביט #ארגוןבעזרתהשם #סיוםהשס #לימודתורה #זיכויהרבים
סיום השס ביום אחד מארגון בעזרת השם
24:32

סיום השס ביום אחד מארגון בעזרת השם

קמפיין החגים השנתי שלנו להאכלת לומדי תורה יהודים עניים בארץ ישראל ולקידום האמת של התורה חוזר עם האירוע הגדול ביותר אי פעם: 3000 סיומים בלילה אחד! תרמו היום כדי להרוויח את הזכות של סיום הש"ס וברכת הרבנים המיוחדת לפני יום הדין: http://www.BHSHAS.org ארגון "בעזרת השם" הוא ארגון מיוחד במינו, המשלב תורה, צדקה וחסד במקום אחד, אנו דואגים לרוחניות של עם ישראל בהפצת תורה ויהדות, וגם לגשמיות של עם ישראל ע"י חלוקות חסד של מוצרי מזון או חלוקת מלגות למשפחות נזקקות, אברכים ובני תורה, חד הוריות, יתומים ואלמנות, כדי שלא יחסר להם שום דבר ויוכלו לחגוג את החגים והשבתות, כמו גם סתם יום של חול, בשפע ובשמחה, ועם בטן שבעה ומלאה. עזרו לנו לעזור להם, ותמכו בפרוייקט החסד שלנו בתרומות באתר: http://www.BHDonate.org צפו בסרטון הווידיאו המכיל מסרים וסיפורים מעניינים, מהתורה, מהגמרא ומעשיות חז"ל. גם אם אין באפשרותכם לצפות בווידאו כולו, 5 דקות של צפייה יוסיפו לחייכם נופך מיוחד, ויקשרו אתכם לחיי התורה. מאז העבדות במצרים, בנוסף להבאת הגאולה לעם ישראל, ה' הראה שהוא שליט על הכל, וחוקי הטבע לא מגבילים אותו כי הוא יצרם. הקדוש ברוך הוא מעל לכל דבר, ואנחנו חייבים לחשוב ולזכור את זה ולהודות לו יום יום. בואו והצטרפו לקבוצת "בעזרת השם" ועזרו לנו לפרסם את תורתו הקדושה. הסרט : "תיקון הברית"- הסרט שיזעזע את עולם התורה הסרט החשוב ביותר בהיסטוריה https://youtu.be/e4H0XSiSTeU הפוך לשותף להפצת הסרט התורני והנצרך הזה ועזור לנו להביא את המשיח על ידי מעבר לכתובת www.TikkunHaBrit.LIVE https://www.tikkunhabrit.live/ תפילות לא מספיקות בשביל להתעורר לתיקון הברית. יצרנו את הסרט במטרה להגיע להצלחה בשמירת הברית. בואו לקחת חלק בזה!!! www.BeEzratHaShem.org #תורה #יהדות #הרבאפריםכחלון
אוכל לא כשר מטמטם סערת מרן הרב יצחק יוסף שליט״א
08:02

אוכל לא כשר מטמטם סערת מרן הרב יצחק יוסף שליט״א

קמפיין החגים השנתי שלנו להאכלת לומדי תורה יהודים עניים בארץ ישראל ולקידום האמת של התורה חוזר עם האירוע הגדול ביותר אי פעם: 3000 סיומים בלילה אחד! תרמו היום כדי להרוויח את הזכות של סיום הש"ס וברכת הרבנים המיוחדת לפני יום הדין: http://www.BHSHAS.org ארגון "בעזרת השם" הוא ארגון מיוחד במינו, המשלב תורה, צדקה וחסד במקום אחד, אנו דואגים לרוחניות של עם ישראל בהפצת תורה ויהדות, וגם לגשמיות של עם ישראל ע"י חלוקות חסד של מוצרי מזון או חלוקת מלגות למשפחות נזקקות, אברכים ובני תורה, חד הוריות, יתומים ואלמנות, כדי שלא יחסר להם שום דבר ויוכלו לחגוג את החגים והשבתות, כמו גם סתם יום של חול, בשפע ובשמחה, ועם בטן שבעה ומלאה. עזרו לנו לעזור להם, ותמכו בפרוייקט החסד שלנו בתרומות באתר: http://www.BHDonate.org צפו בסרטון הווידיאו המכיל מסרים וסיפורים מעניינים, מהתורה, מהגמרא ומעשיות חז"ל. גם אם אין באפשרותכם לצפות בווידאו כולו, 5 דקות של צפייה יוסיפו לחייכם נופך מיוחד, ויקשרו אתכם לחיי התורה. מאז העבדות במצרים, בנוסף להבאת הגאולה לעם ישראל, ה' הראה שהוא שליט על הכל, וחוקי הטבע לא מגבילים אותו כי הוא יצרם. הקדוש ברוך הוא מעל לכל דבר, ואנחנו חייבים לחשוב ולזכור את זה ולהודות לו יום יום. בואו והצטרפו לקבוצת "בעזרת השם" ועזרו לנו לפרסם את תורתו הקדושה. הסרט : "תיקון הברית"- הסרט שיזעזע את עולם התורה הסרט החשוב ביותר בהיסטוריה https://youtu.be/e4H0XSiSTeU הפוך לשותף להפצת הסרט התורני והנצרך הזה ועזור לנו להביא את המשיח על ידי מעבר לכתובת www.TikkunHaBrit.LIVE https://www.tikkunhabrit.live/ תפילות לא מספיקות בשביל להתעורר לתיקון הברית. יצרנו את הסרט במטרה להגיע להצלחה בשמירת הברית. בואו לקחת חלק בזה!!! www.BeEzratHaShem.org #תורה #יהדות #הרבאפריםכחלון
bottom of page