top of page
< Back

סדרת שלום בית

השקרים והבורות של הנצרות והיהודים המשיחיים

השקרים והבורות של הנצרות והיהודים המשיחיים

השקרים והבורות של הנצרות והיהודים המשיחיים
האם אמא של ישוע היתה בתולה

האם אמא של ישוע היתה בתולה

15:46
צפייה בסרטון
האם יש סתירות בתנ"ך על תהליך בריאת העולם

האם יש סתירות בתנ"ך על תהליך בריאת העולם

22:53
צפייה בסרטון
האם יש סתירות בתנ"ך על שושלת אדם הראשון

האם יש סתירות בתנ"ך על שושלת אדם הראשון

07:00
צפייה בסרטון
האם יש סתירות בתנ"ך מי החותן של משה רבנו

האם יש סתירות בתנ"ך מי החותן של משה רבנו

12:28
צפייה בסרטון
bottom of page