הוכחות בתורה על ידיעת חז"ל בחכמת הרפואה מדהים (פרק ד) הרב אפרים כחלון

Short Clips
Published 2 months ago

בחסדי ה' יתברך ובסעתא דשמיא גדולה, ארגון בעזרת השם מציג את פרק (ד) של סדרת ״הוכחות בתורה על ידעת חז״ל בחכמת הרפואה״ מהרב אפרים כחלון. מצווה להפיץ לזיכוי הרבים www.BeEzratHaShem.org

Amazon Smile
Ebay
The Chesed Fund
Donate Now

You might also like


You Can Also Watch Our Lectures On TorahAnytime
Torah Anytime

OUR SUPPORTERS
David Diamond 1963 Inc