שלמה המלך "הרס" את המסיבה?

מאמר מתוך: עלון הקודש 7


הרבה יסכימו איתי שהרגע המהנה ביותר בחתונה זה אחרי החתונה, כשהכל כבר עבר בשלום מגיעים לבית וסופרים את הצ'קים ופותחים את המתנות...


אבל נראה לכאורה, שאת הרגעים היפים האלה שלמה המלך "הרס" לנו, באומרו "שונא מתנות יחיה" (משלי טו, כז), מי לא רוצה לחיות, מביצי כינים ועד קרני ראמים בכולם מפעם הרצון לחיות, וכאן אומר לנו שלמה המלך שרק מי ששונא מתנות הוא יחיה, ומי שלא שונא ימות?


לא כיף לפתוח מעטפה, או מתנה במחשבה שהנה זה מקרב אותנו לחלקת הקבר בהר המנוחות...


אז מה באמת שלמה המלך רוצה מאיתנו, וכי כולם עשירים כמוהו (עיין ספר מלכים א, פרק י פסוק כא) שיכולים להרשות לעצמם לא לקבל מתנות???


הגאון ר' יהושע וולק כ"ץ לפני למעלה מארבע מאות שנה [נפטר בשנת שע"ד 1614], בחיבורו על ספר בעל הטורים בפרישה (חושן משפט סימן רמט אות ה) מאלפינו בינה ומבאר לנו את העניין, שהנוטל מתנה צריך להחניף לבריות הנותנים לו, ולא מוכיחם גם אם רואה שדרכיהם מקולקלים, ובזה ודאי גורם מיתה לעצמו, מה שאין כן המבזה ושונא מתנות, שאין צריך להחניף לשום אדם.


מדבריו הנפלאים אנחנו לומדים, שאין לחוש בקבלת המתנות מצד עצמם, אלא הבעיה היא שהמקבל ימנע מלהוכיח את נותני המתנות, ובזה גורם מיתה לעצמו, כמו שמלמדת אותנו הגמרא במסכת שבת (דף נה עמוד א), שצדיקים שלא מוחים בעוברי עבירה - מתים.


דבר נוסף אנחנו לומדים - כמה חשוב להוכיח את עוברי העבירה, ולגלות להם את השכר והעונש העתיד לבא, כמובן באופן המועיל ובסבר פנים יפות שיתקבלו הדברים.


ולחתן ולכלה – נשלח מסר מרגיע תמשיכו לספור צ'קים ומתנות...

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Join the Be'Ezrat HaShem Family!

 A special thank you to our supporters:

Public Support of BeEzrat HaShem Inc. & Rabbi Yaron Reuven by Major Rabbanim

David Diamonds 1963 Storefront .jpg

Want to be a sponsored supporter?

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

The content on BeezrathaShem.org is for personal use only. It may not be distributed, duplicated, broadcasted or otherwise reproduced in any way, shape or form without express written permission.

© Copyright Be'Ezrat HaShem 2020.

All Rights Reserved.