שלמה המלך "הרס" את המסיבה?

מאמר מתוך: עלון הקודש 7