החורבן והחופשה

מאמר מתוך: עלון הקודש 1


"זה קצת צורם..." – הוא אמר.

"מה צורם?"