top of page

אומות העולם ואמונתם


"שלא עשני גוי

‏אנחנו מברכים כל בוקר "שלא עשני גוי", יש 80,000 כתות בהודו, אחת מהכתות שיש, שעובדים חולדות, הם דואגים להם לאוכל, באמצע המנזר שלהם יש בריכה של חלב לחולדות, וגם האנשים "זוכים" לשתות ממנה....

יש כאלה שמתפללים לאופנוע, זה האלהים שלהם. בהודו כל פעם שפרה עוברת כולם עושים "עלינו לשבח" – משתחוים, מתפללים.

השתן של הפרה נחשב דבר מבורך, חלק שותים את זה, חלק שמים את זה בבית.

יהודי שאומר כל בוקר "שלא עשני גוי" - הוא צריך להבין במה הוא זכה, מה האופציה? היית מאמין בנצרות? בישו שהיה סוטה (סוטה דף מז עמוד א)? או באסלאם שלא מפסיק לרצוח? או מאמין בפרה?


הנצרות

‏כל הנצרות היא שקר, שמה אין שאלות, כשאתה שואל את הכומר שאלה, הוא אומר לך – "תאמין".

פעם בא איזה כומר לרב וביקש ממנו שיחליף אותו בעבודה חודש, כי הוא יוצא לחופשה ולא רוצה שיברחו לו הקליינטים.

"הם יתוודו לפניך, ואתה מקבל את הכסף".

הרב הסכים בתנאי אחד, שלא ישאל אותו הכומר כמה כסף הוא עשה.

כשחזר הכומר שאל את הרב – "נו, איך היה? כמה כסף עשית?"

הרב היהודי מתחמק, בסוף הוא עונה לו – "עשיתי 25 מליון דולר".

הכומר מתעלף, "איך עשית כל כך הרבה כסף בחודש?"

"זה סוד" – אומר הרב, "תשלם לי עוד 5 מליון דולר, ואני יגלה לך".

הכומר כמובן משלם...

גילה לו הרב היהודי את הסוד – "כל מי שהגיע להתוודות אמרתי לו הרי עוד הרבה פעמים אתה תחטא בחיים, למה שתטרח לבא לכאן כל שבוע, תשלם מראש וגם תקבל הנחה על כל הכמות..."

לצערנו אנחנו גם מתנהגים ככה חושבים שזה יהדות, נתרום כסף והכל בסדר....


נצרות ואיסלאם

יש גם רמז יפה על הדתות נצרות ואיסלאם, הכתוב אומר "והפיץ ה' אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג ה' אתכם שמה. ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן" (דברים פרק ד פסוקים כז - כח), ובקודים של התורה באותו פסוק רמוזים גם ישו, וגם מכה בדילוג של 49 אותיות [כמו שמודגש], זה הפסוק היחיד בכל 304,805 אותיות שבתורה – שרמוזים יחד העץ של ישו הצלוב, והאבן של האיסלאם מֶכה.

"טרף לשיניהם"

יש מסיונרים שנראים נחמדים, הם קוראים לנצרות 'דת הרחמים והאהבה', דוד המלך אומר "ברוך ה' שלא נתננו טרף לשיניהם" (תהילים פרק קכד פסוק ו), מי שרואה בהיסטוריה של עם ישראל כמה זוועות עברנו, אינקווזיציות, שואות, שמדות.

זה שאומות העולם 8 מליארד אנשים לא מחסלים אותנו, זה כבר נס בפני עצמו. אם הערבים שהם יותר מ - 2 מליארד אנשים, היו רק באים ויורקים עלינו היינו טובעים. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם שכל כדי שלא יזיקו לנו שלא יתאחדו נגדנו זו הברכה של "וסכסכתי מצרים במצרים" (ישעיה פרק יט פסוק ב).


אנטישמיות

אנשים חושבים שאין אנטישמיות באמריקה, הם לא רוצים לחשוב על זה או לדבר על זה. אבל האמת שיש.

יש משפחה אורתודוקסית בקליבלנד שבארצות הברית, שהאבא השתגע והחליט לעזוב הכל ולהיות גוי, והוא רוצה את כל הילדים אצלו, והוא מכריח את הילדים שלו לעשות עבירות לאכול חזיר, האמא שנשארה דתייה נלחמה בבית משפט לקבל את הילדים, השופט האנטישמי העניש אותה וזרק אותה לכלא, ותמך באבא העשיר. פרסמנו את הסיפור הזה שאנשים יתמכו בהם.

לפני כמה ימים רצחו יהודי במרחק שתי קילומטר מהבית שלי.

אין הסבר למקרים האלו חוץ מהסבר אחד, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי במדרש (ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סט), הלכה היא עשיו שונא ליעקב. זאת הלכה שלא תשתנה.

אנשים מתרחקים בלי סוף כולם רוצים לחשוב שהכל בסדר, אבל זאת לא האמת.


איך משלימים עם האויבים

‏לפני 30 שנה היה כנס של ניצולי שואה, אחד מהניצולים היה מיליונר גדול שאמר, שהוא מוכן לשלם הרבה כסף למי שיגלה לו איך הוא חי היום, והוא סיפר את סיפורו.

לפני המלחמה היו קבוצה של גבירים עשירים בגרמניה שחששו מהמלחמה הקרובה, ולכן שלחו 500 ילדים לאנגליה.

האנגלים לא התלהבו מהילדים היהודים, והחזירו אותם ושלחו אותם לאוסטרליה.

הבעיה הייתה שבאותו הזמן התחילה המלחמה, בתחילת המלחמה הגרמנים ימח שמם וזכרם הייתה להם הרבה הצלחה עם הצוללות שלהם, כל ספינה שהייתה עוברת בים, היו הנאצים מטביעים אותה.

האנגלים התעלמו מהסכנה, ושלחו את הילדים היהודים, כמה חיילים אנגלים עלו לאוניה לראות שאף אחד לא יברח, והפליגו בים.

הילדים כעסו שלא נתנו להם להיכנס לאנגליה, והתחילו לעשות הפגנה ובלגן באוניה, החיילים האנגלים החליטו לחנך אותם, וזרקו את כל המטען של הילדים למים, שילמדו לא לעשות הפגנות.

כמה שעות אחר כך, צוללת גרמנית מתקרבת לאוניה, כולם היו בטוחים שסופם קרב.

הצוללת לא רק שלא הזיקה להם אלא ליוותה אותם בכל המסע.

הניצול שואה המליונר שהיה אחד הילדים על האוניה, פירסם את הסיפור שלו בעיתון, שמי שיגלה את התעלומה הזו יקבל פרס כספי.

אחרי כמה ימים הגיע אליו חייל נאצי שאמר לו – "אני הייתי בצוללת, באנו להפציץ את הספינה שלכם, אבל לפני כן המפקד אמר אולי נמצאים באוניה חיילים גרמנים שנפלו בשבי?"

התקרבנו עוד לאוניה ופתאום אנחנו רואים שנזרקים דברים מהאוניה, בדקנו וראינו שביניהם יש גם מסמכים בגרמנית, הבנו ששם נמצאים החיילים שלנו, ולכן שמרנו עליכם.

כל אחד צריך להבין ולזכור את מה שאומר הכתוב "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עימו" (משלי פרק טז פסוק ז).

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Red Blue Modern Breaking News Youtube Thumbnail (1280 × 600 px) (1280 × 300 px) (1280 × 60
SVG1.png

LATEST

NEWS

Be'Ezrat

HaShem

Breaking News Blog(1).png

LATEST NEWS & UPDATES
@BEEZRAT HASHEM

Breaking News Blog.png
bottom of page